תיק עבודות

עקיריות, הכנת תותבת זמנית  בזמן תקופת הריפוי
Laminate Veneer בשיניים קדמיות
השלמת שן אצל ילד אחרי שבר
השחזה, טיפול זמני, הדבקה, Laminate Veneer
מבנה קומפוזית, ערוכת כותרת, כתרים זמניים, כתרים Emax
תותבת מיידית עם שיניים לתותבת קבוע
החלפת סתימה מאמלגמה לשחזור מקומפוזית
תותבות זמניות, עקירות, תותבות קבועות